Logistické činnosti

Logistické činnosti

Našim klientom poskytujeme kompletné logistické práce v priemyselných odvetviach 
a v rozsahu presne podľa vašich požiadaviek a potrieb.

Logistické činnosti

Ak potrebujete podporu logistiky a skladových operácií, sme tu pre vás. Pomôžeme vám eliminovať problémy s realizáciou logistických činností, ktoré sú náročné z hľadiska časového plánovania, organizácie, flexibility a dostupnosti ľudských zdrojov.

Ponúkame

  • Prebaľovanie vstupného materiálu a finálnej produkcie 
  • Prebaľovanie z náhradného do originálneho balenia 
  • Váženie materiálu pre potreby výroby 
  • Práca v systéme SAP 
  • Vykonávanie inventúr
  • Manipulácia s materiálom 
  • Mechanické čistenie obalového materiálu a skladanie podľa špecifických podmienok
DiandTrade | Kontakt
Kontakt

Kontaktujte nás!