Služby

Interim management

Zistiť viac

Auditorské činnosti

Zistiť viac

Kontrola kvality, opravy

Zistiť viac

Logistické činnosti

Zistiť viac

NAŠE SLUŽBY

Našim klientom poskytujeme kvalitné, profesionálne a odborné služby. Celá ponuka našich služieb v oblasti interim managementu, kontroly kvality, auditorských či logistických činností je vytvorená s dôrazom na komplexnosť, efektivitu a spoľahlivú účinnosť.

Auditorské činnosti, služby

Interim management

Komplexné a účinné riešenia v oblasti interim managementu na manažérskych a inžinierskych pozíciách. Poskytujeme zručnosti osvedčených a skúsených manažérov pre riadenie vašich projektov.

Našim zákazníkom ponúkame výlučne skúsených manažérov na konkrétne vymedzené obdobie podľa zadefinovaných špecifických kritérií. Pomôžeme vám plnohodnotne zabezpečiť rozbehnutie nových projektov, plnenie strategických úloh alebo riešenie nepopulárnych krokov. Samozrejme, vždy monitorujeme celý priebeh vykonávaných prác manažérov pre najvyššiu spokojnosť klienta.

Interné - externé audity

Naše auditorské služby a činnosti sú pre tých klientov, ktorí majú dlhotrvajúce problémy s  opakovanými reklamáciami, nedostatočnú kvalitu procesov alebo majú nového dodávateľa či produkt. Disponujeme vysoko kvalifikovanými auditormi, ktorí dokážu identifikovať všetky nedostatky v procese alebo pri produkte. Vykonanou analýzou a následnými odporúčaniami vám koncepčne pomôžeme nasmerovať ozdravný proces vo vašej spoločnosti. 

Našim klientom ponúkame dodávateľský, ale aj interný audit.

Kontrola kvality, oprava a úprava dielov

Na základe dlhoročných skúseností z oblasti kontroly kvality je našim cieľom minimalizovať akýkoľvek možný výskyt chýb, zníženie nákladov pri procese výroby, maximalizovať efektivitu všetkých vykonávaných prác. Cieľom je tiež predísť všetkým situáciám, pri ktorých vzniká nárok na reklamáciu. Našim klientom ponúkame okrem kvalitných pracovníkov, rýchly reakčný čas a vysokú flexibilitu.

Logistické činnosti

Našim klientom poskytujeme kompletné logistické  práce v priemyselných odvetviach a v rozsahu presne podľa vašich požiadaviek a potrieb. Potrebujete podporu logistiky a skladových operácií? Áno, aj tu nájdete našu podporu. Pomôžeme Vám eliminovať problémy s realizáciou logistických činností, ktoré sú náročné z hľadiska časového plánovania, organizácie, flexibility a dostupnosti ľudských zdrojov.

Odbornosť a kvalita

Dôrazne dohliadame na odbornosť našich pracovníkov, aby sme dokázali zabezpečiť 100% kvalitu realizácie služieb. Spolupracujeme výhradne s kvalifikovanými pracovníkmi a expertmi v priemyselnom odvetví.

DiandTrade | Kontakt
Kontakt

Kontaktujte nás!