Interim management

Účinné riešenia v oblasti interim managementu

Komplexné a účinné riešenia v oblasti interim managementu na manažérskych a inžinierskych pozíciách. Poskytujeme zručnosti osvedčených a skúsených manažérov pre riadenie vašich projektov.

Interim management

Interim management

Našim zákazníkom ponúkame výlučne skúsených manažérov na konkrétne vymedzené obdobie podľa zadefinovaných špecifických kritérií. Pomôžeme vám plnohodnotne zabezpečiť rozbehnutie nových projektov, plnenie strategických úloh alebo riešenie nepopulárnych krokov. Samozrejme, vždy monitorujeme celý priebeh vykonávaných prác manažérov pre najvyššiu spokojnosť klienta. Pracujeme pre spoločnosti s potrebami a cieľmi inovovať, rásť alebo rýchlo riešiť výpadky na vedúcich pozíciách. 

Databáza s 500+ expertmi

K dispozícii máme vlastnú internú databázu s 500+ expertmi z oblasti manažmentu kvality, inžinieringu a 3D metrológie. Našim klientom tak dokážeme rýchlo poskytnúť riešenie a naše jedinečné know-how.

Interim management
Interim management
  • Interná databáza obsahujúca 500+ expertov v oblasti manažmentu kvality, inžinieringu, 3D metrológie 
  • Viac ako 15-ročná skúsenosť v automobilovom a elektrotechnickom priemysle tvoriaca jedinečné know-how
  • Vlastný náborový proces s dôrazom na rýchle dodanie kvalitného kandidáta, ktorý spĺňa požadovanú kvalifikáciu, znalosti, zručnosti a prax

Interim manažéri pre váš projekt

Prinášame vám odborné znalosti manažérov, ktoré hľadáte. Pomôžeme vám zaistiť požadovanú kvalitu produktov Prostredníctvom našej databázy expertov, ktorí sú pripravení okamžite, alebo s časovaním zabezpečiť váš proces, ktorý sa nachádza v akejkoľvek fáze projektu.  

Ponúkame nasledovné pozície:

• Projektový manažment 
• Manažéri kvality
• SQE a CQE inžiniering  
• Expert na 3D meranie 

Interim management
Interim management

Výhody spolupráce

  • Rýchle začatie procesu - šetrí sa čas s vyhľadávaním a výberom vhodného pracovníka, pretože dočasní manažéri majú veľa skúseností a znalostí. Dočasný manažér sa môže ihneď venovať danej problematike, pre ktorú bol do firmy najatý.  
  • Odbúrava sa množstvo formalít súvisiacich s ukončením riešenia danej úlohy  
  • Rýchle dosiahnutie výsledkov - dočasní manažéri sú maximálne kvalifikovaní ľudia na pozície, na ktoré boli najatí a zameriavajú sa na najrýchlejšie dosahovanie výsledkov  
  • Iný pohľad na riešenia - dočasný manažér prináša na základe svojich skúseností externý pohľad do firmy, dokáže prenášať široký záber skúseností a znalostí do svojho pracovného tímu. Dočasný manažér nepomáha iba radami či odporúčaniami, ale berie na seba plne zodpovednosť za implementáciu riešení
  • Dočasný manažment umožňuje jasne definovať kľúčové ciele, pravidelne sledovať ich dosiahnutie a takisto merať výkonnosť.
 
DiandTrade | Kontakt
Kontakt

Kontaktujte nás!