Vízia a misia

Interim management

Naša misia

Podpora našich zákazníkov v kritických fázach a procesoch. Prinášať riešenie v kritických fázach dodávateľských a odberateľských reťazcov pomocou kvalitných a sofistikovaných služieb, ktoré sú podporené 15 ročnými skúsenosťami v elektrotechnickom a automobilovom priemysle a implementáciou kvalitných podporných riešení, ktoré pomôžu predísť zvyšovaniu nákladov.

Naša vízia

Vybudovanie uznávanej a prosperujúcej spoločnosti poskytujúcej služby na európskej úrovni. Rozširovanie a stabilizovanie portfólia poskytovaných služieb ponúkaných našim zákazníkom, tak aby naplnili všetky potreby a kritériá v neustále sa dynamicky vyvíjajúcom prostredí produkcie.

Prinášať komplexné riešenia v oblasti Interim manažmentu, auditorskej činnosti, kontroly kvality a opráv a logistických činností s úzkou špecializáciou na automobilový a elektrotechnický priemysel, ktoré sú pre každého zákazníka namodelované presne na mieru.

 
DiandTrade | Kontakt
Kontakt

Kontaktujte nás!