O nás

Náš tím

Zistiť viac

Certifikáty

Zistiť viac

Vízia a misia

Zistiť viac

Naša ponuka

Zistiť viac
 

DIAND TRADE s.r.o.

Už 15 rokov prinášame podporu našim klientom v kritických fázach rôznych procesov výroby. Našou hlavnou víziou je poskytovať kvalitné certifikované služby za primeranú hodnotu a na európskej úrovni. 

Naša počiatočná myšlienka z roku 2008, ktorá bola podnetom pre zrod našich obchodných aktivít, bola založená na kontrolných a triediacich prácach vstupného materiálu a finálnej produkcie.

Postupne sme zvyšovali svoje ambície a budovali väčšiu rozmanitosť našej ponuky služieb, tak aby bola vytvorená vzájomná kompatibilita.

Diandtrade - Interim management
 
Interim management, kontrola kvality, audity, logistické činnosti

Výsledkom tohto vývojového procesu je portfólio služieb, ktoré je vzájomne úzko prepojené, na seba nadväzujúce, a to s dôrazom na kvalitné a sofistikované prevedenie samotnej služby.

Špecializujeme sa hlavne na výrobné podniky v automobilovom a elektrotechnickom priemysle, teda prostredie, ktoré sa snažíme neustále precízne mapovať a analyzovať.

Každý rok, ktorý bol súčasťou nášho pôsobenia na trhu a v konkurenčnom podnikateľskom prostredí, nám priniesol nové skúsenosti, trendy, výzvy, nových kvalifikovaných členov tímu a hlavne prostredníctvom našej reflexie možnosť reagovať na akútne potreby našich klientov, ktoré neustále oscilujú v jej dynamickom prostredí.

Interim management
 

Naša ponuka

Našim klientom poskytujeme kvalitné, profesionálne a odborné služby. Celá ponuka našich služieb v oblasti interim managementu, kontroly kvality, auditorských či logistických činností je vytvorená s dôrazom na komplexnosť, efektivitu a spoľahlivú účinnosť.

 

Interim management

Zistiť viac

Auditorské činnosti

Zistiť viac

Kontrola kvality, opravy

Zistiť viac

Logistické činnosti

Zistiť viac
DiandTrade | Kontakt
Kontakt

Kontaktujte nás!