Auditorské činnosti

Interné a externé audity

Naše auditorské služby a činnosti sú pre tých klientov, ktorí majú dlhotrvajúce problémy s  opakovanými reklamáciami, nedostatočnú kvalitu procesov alebo majú nového dodávateľa či produkt.

Audity

Disponujeme vysoko kvalifikovanými auditormi, ktorí dokážu identifikovať všetky nedostatky v procese alebo pri produkte. Vykonanou analýzou a následnými odporúčaniami vám koncepčne pomôžeme nasmerovať ozdravný proces vo vašej spoločnosti.  Našim klientom ponúkame dodávateľský, ale aj interný audit. 

 • Process Audit VDA 6.3 (externý a interný) 
 • Product Audit VDA 6.5 
 • Interný IATF audit 
 • D/TLD audity

Externé audity

 • Ako?
 • Podľa interných smerníc Diand Trade s.r.o  
 • Podľa zákazníckych požiadaviek - „checklist so zákazníckymi“ požiadavkami  
 • Podľa VDA 6.3 „checklist“ 
 • Kto? 
 • Kvalifikovaní auditori podľa požiadaviek na interných auditorov  
 • Podľa interných smerníc Diand Trade s.r.o 
 • Kde?  
 • Dodávatelia zákazníka  
 • Ponúkané služby
 • Potenciálna analýza
 • VDA 6.5. audit 
 • VDA 6.3. audit 
 • D/TLD audit 
 • Dôvod?  
 • Nový dodávateľ 
 • Plánovaný audit
 • Dodávateľ v špeciálnom statuse 
 • Nedostatočná kvalita

Interné audity

 • Ako?
 • Podľa interných smerníc Diand Trade s.r.o  
 • Podľa interných požiadaviek zákazníka - „internal checklist so zákazníckymi požiadavkami“
 • Podľa VDA 6.3 „checklist“
 • Kto? 
 • Kvalifikovaní auditori – „Produkt Auditor VDA 6.5, Process Auditor VDA 6.3“
 • Požiadavky na interných auditorov  
 • Podľa interných smerníc Diand Trade s.r.o
 • Kde? 
 • Zákazník Diand Trade s.r.o
 • Ponúkané služby
 • VDA 6.5 audit 
 • VDA 6.3 audit 
 • interný IATF audit 
 • D/TLD audit 
 • Dôvod
 • Nový produkt, proces 
 • Plánovaný audit 
 • Nedostatočná kvalita / opakované reklamácie
DiandTrade | Kontakt
Kontakt

Kontaktujte nás!