Kontrola kvality, opravy a úpravy dielov

Kontrola kvality

Na základe dlhoročných skúseností z oblasti kontroly kvality je našim cieľom minimalizovať akýkoľvek možný výskyt chýb, zníženie nákladov pri procese výroby, maximalizovať efektivitu všetkých vykonávaných prác. 

Výhody spolupráce s DIAND TRADE s.r.o.

 • Vlastná rozsiahla databáza pracovníkov počas 15-ročnej pôsobnosti v segmente
 • Služby poskytujeme 24/7 na 1, 2, 3 alebo 4 zmeny
 • Dodržiavame reakčný čas: 2 pracovníci, do 10 hodín zabezpečíme požadovaný počet pracovníkov, a to na základe vzájomne prepojenej komunikácie a spolupráce jednotlivých organizačných zložiek spoločnosti
 • Máme vytvorený štandard pracoviska a dodržiavanie 5S
 • Na dennej báze spracovávame reporty a zabezpečujeme ich dostupnosť cez náš zákaznícky portál 
 • Komunikujeme priamo s vašimi dodávateľmi po celom svete a preberieme do vlastných rúk celú agendu ohľadne vzniknutej reklamácie 
 • Pripravíme pracovné inštrukcie, na základe vašich kritérií
Diandtrade - Interim management
 

Cieľom je tiež predísť všetkým situáciám, pri ktorých vzniká nárok na reklamáciu. Našim klientom ponúkame okrem kvalitných pracovníkov, rýchly reakčný čas a vysokú flexibilitu. Pomôžeme identifikovať rôzne defekty v procese výroby na komponentoch alebo hotových produktoch, a to prostredníctvom vstupných, medzioperačných a výstupných kontrol.

Kontrolné práce sú realizované na základe pracovných inštrukcií, ktoré sú vytvárané v súčinnosti s vaším oddelením kvality.

Spoľahlivo identifikujeme všetky defekty na komponentoch v rôznych štádiách procesu výroby, aby sme našim klientom pomohli dodržať produkčné kvóty, expedičné časy a samozrejme nízke hodnoty PPM.

Naša vstupná a výstupná kontrola kvality prináša našim klientom istotu kvalitnej produkcie a čas na realizáciu interných alebo externých nápravných opatrení, ktoré sú dôležité pre správne nastavenie procesov.

Reporting

V rámci našej špecializácie na kontrolu kvality si dávame záležať aj na pravidelnom informovaní a tvorbe reportov pre našich zákazníkov. Sú k dispozícii na našej stránke v klientskej zóne vždy do 10:00 každý nasledujúci pracovný deň.

Súčasťou každého reportu je popis nasledovných činností:

 • Deň kontroly
 • Číslo dielu
 • Počet kusov OK
 • Počet kusov NOK 
 • Evidencia defektov podľa druhu
 • Počet opravovaných kusov
 • Počet odpracovaných hodín
 • Identifikácia objednávateľa, resp. zodpovednej osoby  
 • Meranie PPM a rôzne druhy prehľadových a grafických analýz
 •  Formu reportu je možné upraviť podľa vašej požiadavky
Kontrola kvality_diandtrade

Opravy dielov

Realizujeme aj komplexné služby pre opravy dielov. Identifikujeme a odstránime všetky nedostatky a defekty na komponentoch, pre opätovné navrátenie hodnoty všetkých nekonformným produktom.

Pre tento účel využívame naše vlastné náradie. Spôsob úpravy komponentov:

 • odhrotovanie, odihlovanie alebo zapilovanie rôznych hrán, plôch/dielov
 • pulírovanie lakovaných plôch/dielov
 • preoznačenie dielov
 • prebaľovanie dielov
 • spájanie jednotlivých prvkov komponentu lepením
 • výmena nefunkčných prvkov komponentu 
 • demontovanie chýbajúcich prvkov komponentu
 • čistenie, odmastenie, odrezanie kontaminovaných plôch/dielov
 • demontáž a výmena non-komfortných alebo nefunkčných prvkov komponentov
DiandTrade | Kontakt
Kontakt

Kontaktujte nás!