Maximalizujte efektivitu všetkých vykonávaných prác

Kontrola kvality, opravy dielov, reporting

Na základe dlhoročných skúseností z oblasti kontroly kvality je našim cieľom minimalizovať akýkoľvek možný výskyt chýb, zníženie nákladov pri procese výroby, maximalizovať efektivitu všetkých vykonávaných prác. Cieľom je tiež predísť všetkým situáciám, pri ktorých vzniká nárok na reklamáciu.

Našim klientom ponúkame okrem kvalitných pracovníkov, rýchly reakčný čas a vysokú flexibilitu. Pomôžeme identifikovať rôzne defekty v procese výroby na komponentoch alebo hotových produktoch, a to prostredníctvom vstupných, medzioperačných a výstupných kontrol.

Kontrolné práce sú realizované na základe pracovných inštrukcií, ktoré sú vytvárané v súčinnosti s vaším oddelením kvality.

 

Ako to funguje?

Spoľahlivo identifikujeme všetky defekty na komponentoch v rôznych štádiách procesu výroby, aby sme našim klientom pomohli dodržať produkčné kvóty, expedičné časy a samozrejme nízke hodnoty PPM. Naša vstupná a výstupná kontrola kvality prináša našim klientom istotu kvalitnej produkcie a čas na realizáciu interných alebo externých nápravných opatrení, ktoré sú dôležité pre správne nastavenie procesov.

 

Kontrola kvality
DiandTrade | Kontakt
Kontakt

Kontaktujte nás!