Čo je Interim management a aké riešenie ponúka?

Interim management (prechodné, dočasné vedenie) je dočasné nasadenie manažéra do organizácie, ktorá chystá zásadnú zmenu alebo potrebuje externú pomoc na zvládnutie výnimočnej situácie.

 

Interim manažment bol pôvodne využívaný hlavne v krízovom riadení organizácií, neskôr sa rozšíril do oblasti transformačných projektov. Používa sa dnes pri zavedení nových postupov a metód riadenia, pri integrácii podnikov po fúzii alebo pri náhlom výpadku kľúčového vedúceho pracovníka.

Pre interim management sa používajú aj termíny "transformation management" v prípade riadenej zmeny organizácie alebo "transition management" pre dočasné preklenutie výpadku manažérskeho zdroja.

Interim management

Interim manažér je spravidla skúsený manažér a zároveň odborník v konkrétnej profesii: zmenový manažér, odborník na firemné financie, ľudské zdroje, nákup, riadenie kvality, právnu agendu atď.

 

Interim manažér má obvykle manažérske skúsenosti z niekoľkých organizácií vrátane riadenia zmenových projektov. V rôznych fázach svojho pôsobenia (pozri typický priebeh mandátu) spája prácu externého poradcu a projektového manažéra s operatívnou činnosťou manažéra a kouča. Plná zodpovednosť za analýzu problému, poskytovanie a implementáciu funkčného riešenia odlišuje činnosť interim manažéra od konzultanta alebo vedúceho pracovníka v pracovnom pomere.

DiandTrade | Kontakt
Kontakt

Kontaktujte nás!