Ako sa vyhnete nedostatočnej kvalite pri procesoch výroby?

Disponujeme vysoko kvalifikovanými auditormi

Naše auditorské služby a činnosti sú pre tých klientov, ktorí majú dlhotrvajúce problémy s  opakovanými reklamáciami, nedostatočnú kvalitu procesov alebo majú nového dodávateľa či produkt. Disponujeme vysoko kvalifikovanými auditormi, ktorí dokážu identifikovať všetky nedostatky v procese alebo pri produkte. Vykonanou analýzou a následnými odporúčaniami vám koncepčne pomôžeme nasmerovať ozdravný proces vo vašej spoločnosti. 

 

Našim klientom ponúkame dodávateľský, ale aj interný audit

 

Kvalifikovaný audit poskytujeme na nasledovné oblasti:

  • Process Audit VDA 6.3 (externý a interný)

  • Product Audit VDA 6.5

  • Interný IATF audit

  • D/TLD audity
DiandTrade | Kontakt
Kontakt

Kontaktujte nás!