Aké výhody vám prinesieme v rámci Interim managementu?

Poskytujeme zručnosti osvedčených a skúsených manažérov pre riadenie vašich projektov. Našim zákazníkom ponúkame výlučne skúsených manažérov na konkrétne vymedzené obdobie podľa zadefinovaných špecifických kritérií. Pomôžeme vám plnohodnotne zabezpečiť rozbehnutie nových projektov, plnenie strategických úloh alebo riešenie nepopulárnych krokov. Samozrejme, vždy monitorujeme celý priebeh vykonávaných prác manažérov pre najvyššiu spokojnosť klienta.

 

Pracujeme pre spoločnosti s potrebami a cieľmi inovovať, rásť alebo rýchlo riešiť výpadky na vedúcich pozíciách.

 

K dispozícii máme vlastnú internú databázu s 500+ expertmi z oblasti manažmentu kvality, inžinieringu a 3D metrológie. Našim klientom  tak dokážeme rýchlo poskytnúť riešenie a naše jedinečné know-how.

 

  • Interná databáza obsahujúca 500+ expertov v oblasti manažmentu kvality, inžinieringu, 3D metrológie

  • Viac ako 15-ročná skúsenosť v automobilovom a elektrotechnickom priemysle tvoriaca jedinečné know-how 

  • Vlastný náborový proces s dôrazom na rýchle dodanie kvalitného kandidáta, ktorý spĺňa požadovanú kvalifikáciu, znalosti, zručnosti a prax

Prinášame vám odborné znalosti manažérov, ktoré hľadáte.

Pomôžeme vám zaistiť požadovanú kvalitu produktov

 

Prostredníctvom našej databázy expertov, ktorí sú pripravení okamžite, alebo s časovaním zabezpečiť váš proces, ktorý sa nachádza v akejkoľvek fáze projektu. 

Interim management, výhody

DiandTrade | Kontakt
Kontakt

Kontaktujte nás!