menu
slovensky english

Kontrola kvality

všetky kontroly a pracovné inštrukcie sú vykonávané v súčinnosti s Vaším kvality oddelením

Naše materiálne, meracie a záznamové vybavenie: posuvné meradlá, špárové mierky, váhy, stolové lupy, brúsky, vŕtačky, notebook, skenery

VVIZUÁLNA KONTROLA A TRIEDENIE trhliny, škrabance, cudzie telesá,
neprievary, studené spoje,
nepriľnutiny, zdvojeniny,
prestreky, fľaky
MERIANIE A KALIBRÁCIA základné meranie rozmerov,
dĺžok, priemerov, hrúbky,
rádiusu
Nedeštruktívne metódy merania cieľom kontroly je vyradenie
nevyhovujúcich dielov, ktoré už
nie je možné použiť pre
ďalšie spracovanie alebo
následné operácie

Reakčný čas a FLEXIBILITA

slider KONTROLA  KVALITY DO 90 MINÚT zabezpečíme na kontrolné pracovisko 2 ľudí
slider KONTROLA  KVALITY DO 10 HODÍN zabezpečíme požadovaný počet pracovníkov
slider KONTROLA  KVALITY 300-400 pracovníkov je kapacita našej databázy

+ služby koordinátora

každému klientovi pridelíme koordinátora, ktorý zabezpečuje technické a personálne zabezpečenie 7/24

OCHRANA NADOVŠETKO

Naši pracovníci sú vybavení a chránení:

 • oblečenie s logom DiandTrade
 • pracovné nohavice
 • bezpečnostné topánky
 • rukavice
 • ochranné okuliare
 • prilba
 • chrániče sluchu
 • ochranná rúška
 • reflexná vesta
 • v prípade špecifických pracovísk zabezpečuje našim pracovníkom ESD odev aj obuv

Reporting

Kompletná dokumentácia podľa štandardov ISO

Súčasťou každého reportu je popis:

 • Deň kontroly
 • Číslo dielu
 • Počet kusov OK
 • Počet kusov NOK
 • Evidencia defektov podľa druhu
 • Počet opravovaných kusov
 • Počet odpracovaných hodín
 • Identifikácia objednávateľa, resp. zodpovednej osoby
 • Meranie PPM

Formu reportu je možné upraviť podľa Vašej požiadavky

SPÔSOB REPORTINGU:

doručenie výsledkov
do 12:00
nasledujúceho
pracovného dňa

OZNAČOVANIE

Spôsob označovania dielov a obalových balení je definovaný a realizovaný v súčinnosti s klientom, kde dbáme dôraz na identifikáciu:

 • Číslo / názov dielu
 • Dátumu kontroly
 • Počet OK / NOK kusov
 • Kontrolný pracovníka
 • Počtu skontrolovaných kusov
 • Označovanie je realizované formou:
  • razítok
  • fixiek s rôznymi farbami
  • lepkami
  • štítkami
  • etiketovačkami

Formu reportu je možné upraviť podľa Vašej požiadavky

REZIDENT KVALITY

ÚČEL A PREDNOSTI SLUŽBY

 • reprezentuje spoločnosť u zákazníka, rieši problémy kvality
 • podporuje zákazníka a zabezpečuje okamžitú reaktivitu smerom k zákazníkovi
 • komunikuje a analyzuje problémy priamo so zákazníkom
 • prijíma nápravné opatrenia so zreteľom na urgentnosť a so súhlasom zákazníka
 • sleduje stav a riešenie problémov zákazníka
 • analyzuje reklamácie
 • overuje a analyzuje nepodarky v produkcii s následnými
 • odporúčaniami pre produkciu
 • zabezpečuje servis u zákazníka, vykonáva drobné opravy
 • podporuje a zavádza dlhodobé nápravné opatrenia
 • kontroluje odporúčania
 • reportuje spoločnosti
rezistent

Copyright © 2010 - 2023  www.diandtrade.sk

Web stránky Neonus s.r.o. Hosting Firmhosting.eu